Ollilan tila: Maidontuotantoa & majoitusta

Välkommen till våra hemsidor!

 
Ollilas Lantgård
 

Ollilas lantgård är belägen i Sonkajärvi i östra Finland. På gården bor Jarkko och Merja Tuovinen med döttrarna Saara, Kaisa, Hanna och Veera. Huvudverksamheten är mjölkproduktion.

Vi har ca 85 ha åker och allt vi odlar blir foder åt djuren. På cirka 1/3 av åkrarna odlas spannmål (korn) och 2/3 är slåttervall. Vi sköter den mesta åkermarken själv.

För cirka 10 år sedan byggde vi en ny ladugård för lösdrift med 32 koplatser och 30 ungdjursplatser. År 2004 startade vi robotmjölking med Lelyrobot och på 16 koplatser hade vi mjölkningsstallar. Utvidgningen blev färdig 2007 och idag finns 72 koplatser och 70 ungdjursplatser.

Utfodringen är automatiserad - ensilage delas med bandfoderfördelare, kalvarna får mjölk via kalvutfoddringsautomat, till korna finns även kraftfoderstations.. Gödselskrapor används för att skrapa bort gödsel. All automatisering minskar belastningen i vårt arbete.

Vi har ett stort intresse för djurhälsa och avel. I lösdriftsstallet finns 1/3 Holstein kor och 2/3 Ayrshire kor. Två ganger per år görs en avelsplan och just nu är juver det viktigaste avelsmålet. Levnadsårsmål är över 3 år i genomsnitt. Förra året färdigställdes ett externt bete och där kan korna lösa året runt. Detta förbättrar kornas klövhälsa. Veterinär gör årliga hälsovårdsbesök och månatliga ladugårskontroller. Friska kor är en förutsättining för att mjölkproduktionen ska vara lönsam.

Framtidsmål är att fortsätta producera högklassik mjölk och vårda djuren på bästa sätt.

© NettiTieto Oy