Ollilan tila: Maidontuotantoa & majoitusta
 

Historiaa 

Alun perin Sonkajärven Kannaksessa on ollut tila, joka on jaettu neljän veljeksen kesken. Yksi näistä tiloista on Ollilan tila.

Ollilan tilaa viljeli Olli ja Helmi Huttunen. He olivat nykyisen isännän Jarkon isovanhempia. Olli Huttusen jälkeen tilaa viljeli hänen tyttärensä Annikki. Myöhemmin Annikki möi tilan sisarelleen Aune Tuoviselle o.s. Huttunen ja Toivo Tuoviselle, jotka ovat Jarkon vanhempia.

Tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos v. 1994. Lehmiä oli tällöin 14. Kaupunkilaistyttö Merja ja Jarkko tapasivat v.1992. Merjan lypsyura alkoi v. 1997, jolloin hän alkoi lomittamaan Jarkon sairaslomaa. Naimisiin mentiin v. 2002 ja tytöt Saara, Kaisa, Hanna ja Veera syntyivät vuosina 2003, 2006, 2009 ja 2010.

Ollilan tila vuonna 1963.

Tila nykyään

Tilalla on tällä hetkellä 90 lehmää ja 55 vasikkaa ja hiehoa. Lypsyrobotti on lypsänyt vuodesta 2004 asti ja toinen käytetty lypsyrobotti hankittiin keväällä 2011. Samalla hiehojen kasvatus ulkoistettiin osittain, jotta saatiin lisäpaikkoja lehmille. Hiehoja on kasvamassa lähitilalla noin 20 kpl.

Maito menee Valion Lapinlahden tehtaalle Osuuskunta ItäMaidon kautta ja teuraseläimet A-Tuottajille. Sonnivasikat lähtevät ternivasikoina.

Tilalle on laadittu Maidon laatukäsikirja ensimmäisen kerran v.2001. Meijerin kanssa on tehty Laatusopimus. Ympäristönhoitosuunnitelma on laadittu v. 1997 ja  nykyinen ympäristölupa on vuodelta 2006. Laatujärjestelmätodistus ja ympäristöjärjestelmätodistus ovat vuodelta 2007. Tila kuuluu työterveyshuoltoon.

Investoinnit: 

1994
Lietesäiliö
1995
Rehusiilo
1996
Lämmin konehalli (paloi v. 2013)
1998
Hakelämpökeskus (paloi v. 2013)
2000
Pihattonavetta, lietesäiliö
2001
Rehusiilo
2004
Rehusiilo
2004
Lypsyrobotti ja navetan muutostyöt
2005
Rehusiilo
2005
Hakevaraston laajennus (paloi v. 2013)
2007
Pihaton laajennus
2008
Jaloittelutarha
2009 Vuokramökki Pyyniemi
2011
Toinen lypsyrobotti
2013 Uusi asuinrakennus
2014 Halli-korjaamorakennus
2014 Maalämpöjärjestelmä
2016 Lietesäiliö, vuokramökki Vedenpää
2017 Peltojen salaojitus
2018 Pyyniemen mökin laajennus
2020 Aurinkosähköjärjestelmä

 

© NettiTieto Oy